Свържете се с нас

„Химколор“
4270 Първомай,
ул. ”Бузлуджа” №3
Търговско представителство :
1000 София,
жил. група „ Южен парк” блок № 54, офис № 2

8fee6758b12ad71fcd879c66e9243f18

Продукти

Всички продукти на "Химколор" са с богата цветова гама, изключителна здравина и устойчивост.
8106e79573e5a4b14e9a8e46eacb246a

Ресурси

"Химколор" разполага с производствена и складова база, както и със собствена лаборатория.
be67ab1363916883eb366bfacd363a58

Стратегия и визия

„Химколор“ се утвърди с качеството на своите продукти и зае достойно място на пазара.