Химколор” АД – вече трета година е доставчик на бои за обекти от високото строителство на територията на Южна България.