„Химколор“  е създадено през 2007 г. Основната дейност е производство и търговия с продукти от химическата промишленост. За своето кратко съществуване дружеството се утвърди с качеството на своите продукти и зае достойно място на пазара.

„Химколор “ е разположено в северната зона на Първомай и е оборудвано с модерна апаратура и машини.

„Химколор“ е член на Камарата на строителите в България.