Административната и производствена база са разположени в гр. Първомай, оборудвани със съвременна апаратура и машини. Ключовото местоположение дава възможност за бърза и лесна логистика на готовата продукция както в България, така и в съседните страни.

Нашите продукти разполагат с необходимите декларации за съответствие, сертификат за качество, съгласно европейските стандарти.

Разполагаме със собствена лаборатория за контрол на качеството, в която се изпитват всички продукти, съгласно “ISO 9001”.

Политиката на фирмата е насочена към непрекъснато подобряване на качеството, развитие на дейността и въвеждане на новостите. Всяка година се разработват  продукти, съобразени с изискванията на съвременния строителен пазар.

За отличното качество на крайния продукт се грижи екип от специалисти с дългогодишен опит.

 

„Химколор“  предлага на своите клиенти:

  • Високо качество;
  • Конкурентни цени;
  • Разфасовки, по желание на клиента;
  • Тридневен срок за изработване и доставка на територията на България;
  • Петдневен срок за изработване и доставка извън България;