„Химколор“
4270 Първомай,
ул. ”Бузлуджа” №3
email: office@himcolor.bg
Мобилен: +359 886 750 899 

Търговско представителство :
1000 София,
жил. група „ Южен парк” блок № 54, офис № 2 
e-mail: office@himcolor.bgТърговски отдел: