„Химколор“
4270 Първомай,
ул. ”Бузлуджа” №3
email: office@himcolor.bg
Мобилен: +359 886 750 899 

Търговско представителство :
1000 София,
бул. „ Джеймс Баучер” №71 
e-mail: office@himcolor.bgТърговски отдел: