Химколор  е оторизиран доставчик на висококачествени, сертифицирани бои и мазилки за обекти от високото строителство на територията на Югозападна и Южна България.