Пътната маркировка, на множество пътища на територията на България е направена с бои на „Химколор“. 
Обектите на Химколор са следните: Път Слъчев бряг-Ахелой, Тунел Ечемишка, ОПУ Стара Загора, Столична община, ОПУ Хасково, ОПУ Видин , ОПУ Враца, ОПУ Монтана, гр. София (Рехабилитация на бул. България)
Фирмата е специализирана както в производството на боя за пътна маркировка – бяла и цветна, така и на студен пластик за машино и ръчно полагане на пътища.
Ремонтно -възстановителни работи на обект “Реконструкция на общински път Каменар – Помрие”.