Пътната маркировка, на множество пътища на територията на България е направена с бои на „Химколор“ АД. 

Фирмата е специализирана както в производството на боя за пътна маркировка – бяла и цветна, така и на студен пластик за машино и ръчно полагане на пътища.