Разполагаме с  производствена складова база , лаборатория и офис в гр. Първомай. Извършва се входящ и изходящ контрол за спазване на технологията на производство.

За отличното качество на крайния продукт се грижи екип от специалисти с дългогодишен опит.

Висококачественните суровини, които се използват при производството на продуктите са на водещи фирми от Европейския съюз.