Политиката на фирмата е насочена към непрекъснато подобряване на качеството, развойната дейности въвеждане на новостите. Всяка година се разработват нови продукти, съобразени с изискванията на съвремения строителен пазар.